On-line ответы

Вы можете бесплатно спросить специалиста по квартирным вопросам

Заглавие вопроса (не более 80 симв.)

Описание (не менее 100 симв.)

Ваше имя

Защита:   Спросить

Нас спрашивали:

Смотреть все вопросы...

Основні передумови та допущення, у межах яких проводилася оцінка нерухомості

Достовірність наданої інформації.
Уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об’єкту оцінки в письмовій чи усній формі й підтверджена чи ні документально, приймалась Оцінювачем як достовірна, у зв’язку з чим, уся відповідальність за точність й адекватність наданої інформації лежить на Замовнику. Оцінювач нерухомості не проводив перевірки та юридичної експертизи вищезгаданої інформації.

Додаткова робота
Згідно з Договором на оцінку й цим Звітом, Оцінювач не повинен виконувати додаткову роботу, надавати офіційні свідоцтва та бути присутнім в суді, по питаннях зв’язаних з об’єктом оцінки, не передбачених діючим законодавством України, якщо це не обумовлено Договором або не буде іншого договору.
Оцінювач, не зобов’язаний виконувати роботи відносно актуалізації цього Звіту, після його передачі Замовнику.

Юридичні права
Оцінювач не проводив спеціального юридичного аналізу прав власності на оцінюваний об'єкт нерухомості і не може представити висновки, або яку-небудь думку із цього приводу. Спеціальною умовою проведення оцінки є припущення, що Власник має законні права власності на оцінювану квартиру.

Непомітні дефекти й ушкодження, комунікації й стан довкілля
Стан об'єкту оцінки оцінювався шляхом візуального обстеження, спостережень, вивчення необхідної технічної документації. Оцінювач не несе відповідальності за факти не виявлених дефектів і ушкоджень, які неможливо виявити під час звичайного візуального обстеження. А також за можливе зниження (підвищення) вартості, пов'язане з виявленням таких фактів.
Дослідження інженерних комунікацій, якими оснащена будівля, в якій знаходиться нерухомість, виходить за рамки цього Звіту. Як джерела цієї інформації приймалися дані Замовника і дані візуального обстеження. Оцінювач припускає, що вище перераховані дані є достовірними.
Оцінювачем не виявлялися, і він не несе відповідальності за можливе подальше виявлення в об'єкті оцінки та на територіях, які безпосередньо до нього прилягають, шкідливих речовин.

Містобудівне планування (зонування території)
В оцінювача немає ніякої іншої інформації, крім такої, що викладена в відповідних розділах Звіту, щодо існування у державних або місцевих органів намірів або пропозицій, здатних позитивно або негативно вплинути на вартість об’єкту оцінки.

Інші істотні припущення
Звіт виконаний, виходячи з припущення того, що вказана власність управляється власником на умовах максимального задоволення своїх інтересів.
У тих випадках, коли Оцінювач нерухомості не мав у своєму розпорядженні документально підтвердженої інформації на предмет техніко-економічних показників, кількісних і якісних параметрів і інших даних, аналіз і розрахунки здійснювалися відповідно до діючих нормативів.

Розходження в площах та документах відсутні.

Просмотров: 2387 | Добавлено: 08 марта 2013

Добавить комментарий:

Можете представиться: Стили текста: Кнопка добавить:
Текст Вашего комментария:
 

Добавить объявление


 

Объявления

Смотреть все объявления...

На нашем сайте ВКвартире размещено очень много интересных статей квартирной тематике, а так же тематики жилой недвижимости Украины. Смотрите другие интересные статьи от лучших юридических, финансовых, политических и экономических специалистов в области жилой недвижимости.